Entries by ivekacz

K dispozici je nový FW taxametru 1.7.73 s kontrolní sumou „58AB“

Prováděcí vyhláška MD 478/2000 sb. ve znění 106/2013 sb. přináší s účinností od 1. 1. 2016 několik důležitých změn. Na paměťovou jednotku taxametru jsou kladeny vyšší nároky, co se týká kapacity i nově uchovávaných údajů. Již od června 2013 nabízíme standardně našim zákazníkům taxametry, které splňují tuto prováděcí vyhlášku (zapisují do paměťové jednotky jméno, příjmení a rok narození […]

Nová generace sledovacích jednotek PES 4 TAXI

Od konce Září 2014 je k dispozici nová verze sledovací jednotky PES.   Změn je opravdu hodně. Vyžíváme hned dva nezávislé satelitní systémy. Zapracovalo se také na odběru jednotky v klidovém režimu. Ale hlavní je pro nás oboustranná komunikace s taxametrem, která zaručuje nejen 100% kvalitu zaslaných dat, ale umožňuje nám implementovat naší představu o […]

Dnes 19. 8. 2014 byl zveřejněn návrh nového OOP

Dnes 19. 8. 2014 byl zveřejněn návrh na stránkách ČMI návrh Opatření Obecné Povahy (OOP) 0111-OOP-C025-14. Oproti minulému OOP zde není mnoho změn. Pro připomenutí: OOP z roku 2013 stanovilo, že od 2. 2. 2014 ČMI ověří pouze takový taxametr, kde: FW taxametru lze jasně identifikovat verzí a kontrolní sumou a zároveň již nelze provozovat tzv. […]