K dispozici je nový FW taxametru 1.7.73 s kontrolní sumou „58AB“

Prováděcí vyhláška MD 478/2000 sb. ve znění 106/2013 sb. přináší s účinností od 1. 1. 2016 několik důležitých změn. Na paměťovou jednotku taxametru jsou kladeny vyšší nároky, co se týká kapacity i nově uchovávaných…

Nová generace sledovacích jednotek PES 4 TAXI

Od konce Září 2014 je k dispozici nová verze sledovací jednotky PES.   Změn je opravdu hodně. Vyžíváme hned dva nezávislé satelitní systémy. Zapracovalo se také na odběru jednotky v klidovém režimu. Ale hlavní je…

Dnes 19. 8. 2014 byl zveřejněn návrh nového OOP

Dnes 19. 8. 2014 byl zveřejněn návrh na stránkách ČMI návrh Opatření Obecné Povahy (OOP) 0111-OOP-C025-14. Oproti minulému OOP zde není mnoho změn. Pro připomenutí: OOP z roku 2013 stanovilo, že od 2. 2. 2014 ČMI ověří…

K dispozici je nový FW taxametru 1.7.72.1 s kontrolní sumou „D6BE“

Po měsíčním testování jsme dokončili a následně oznámili na ČMI nový FW taxametru, který umožňuje stornovat taxi jízdu. Oficiální důvodem používání tzv. nulítek u konkurenčních taxametrů byla možnost stornovat…