Používání souborů Cookie

Stránky www.iveka.cz ke své činnosti využívá soubory Cookie. (počítačová data ve smyslu § 173 sbírky ze dne 16. července 2004 – Telekomunikační zákon) Soubory Cookie jsou malé soubory, obvykle text, které jsou zaslány do prohlížeče na pevném disku uživatele. Díky tomu, na příklad stránka www pozná druh zařízení (smartphone, PC), přes které se uživatel připojuje a je schopna mu zobrazit odpovídající verzi stránky. Základním cílem souborů Cookie je prezentovat uživateli stránku více osobně a přizpůsobenou jeho potřebám. Proto, pokud často navštěvujete web z Vašeho počítače a potom ji navštívíte z jiného, může stránka vypadat trochu jinak. Může se zobrazovat v jiné jazykové verzi, nebo může mít jiné rozložení. Soubory Cookie jsou také ukládány, aby bylo zajištěno správné zobrazování stránky. Právě Cookie nejčastěji používáme na naší službě.

Soubory Cookie, které jsou bezprostředně posílány naší službou, neprovádí žádnou konfigurační změnu v uživatelově zařízení a v softwaru nainstalovaném na jeho zařízení.

Pokud chcete, můžete změnit podmínky přechovávání a zasílání Cookies souborů pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči.
Vzhledem k tomu, že většina Cookie souborů je zasílána za účelem zajištění řádného fungování webových stránek, jejich vypnutí může znemožnit používání některých částí webu a některých funkcí.

V případě nastavení prohlížeče tak, aby mohl přijímat soubory Cookie, se má za to, že souhlasíte s jejich přijímáním od poskytovatele služeb.