Prováděcí vyhláška MD 478/2000 sb. ve znění 106/2013 sb. přináší s účinností od 1. 1. 2016 několik důležitých změn. Na paměťovou jednotku taxametru jsou kladeny vyšší nároky, co se týká kapacity i nově uchovávaných údajů. Již od června 2013 nabízíme standardně našim zákazníkům taxametry, které splňují tuto prováděcí vyhlášku (zapisují do paměťové jednotky jméno, příjmení a rok narození řidiče), pokud je obsluhuje jeden řidič denně. Ani rok a půl od zveřejnění požadavků na paměťové jednotky naprostá většina konkurenčních taxametrů v ČR neimplementovala tyto změny.

Od 17. 1. 2015 dodáváme standardně taxametry s novým FW 1.7.73, který zvyšuje kapacitu paměťové jednotky natolik, aby taxametr mohli využívat denně až 4 různí řidiči. Pokud bude taxametr využívat pouze jeden řidič, potom kapacita paměťové jednotky taxametrů Semitron přesahuje 20 let každodenního používání.

Pro klienty, kteří střídají na jednom voze více řidičů, jsme schopni jako jediní již od začátku roku 2015 nabídnout taxametr jako dlouhodobé řešení splňující českou legislativu.

A co vy ostatní?

Zeptali jste si při změně FW vašeho starého taxametru, jestli bude vyhovovat zákonným podmínkám
také po 1. 1. 2016?

Jste spokojeni s takovým přístupem?