Dnes 19. 8. 2014 byl zveřejněn návrh na stránkách ČMI návrh Opatření Obecné Povahy (OOP) 0111-OOP-C025-14.

Oproti minulému OOP zde není mnoho změn. Pro připomenutí: OOP z roku 2013 stanovilo, že od 2. 2. 2014 ČMI ověří pouze takový taxametr, kde:

  • FW taxametru lze jasně identifikovat verzí a kontrolní sumou
  • a zároveň již nelze provozovat tzv. nulítko:
    • tj. při odpojení od napájení jsou uloženy veškeré informace o jízdě
    • taxametr projde polohou „Volný“
    • a vytiskne účtenku, viz video v článku zde

Nové OOP posouvá termín na první den třetího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém nabylo účinnosti toto Opatření obecné povahy a zároveň je aplikována na měřící sestavy taxametrů v provozu. Jinými slovy cca od 1. 1. 2015 zmizí kompletně nulítka z „legálně provozovatelných“ taxametrů v ČR.

Takže zbývá:

0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds

Přestože to nesouvisí přímo s novým OOP, tak je vhodné připomenout, že stále platí požadavek prováděcí vyhlášky 106/2013 sb., že od 1. 1. 2016 je nutné do paměťového modulu navíc zapisovat jméno, příjmení a rok narození každého řidiče, který daný den řídil. Počet záznamů se musí zvýšit z obvyklých 1600 minimálně na 5*365+2 = 1827 a to pouze, pokud by byl taxametr využíván jedním řidičem. V případě využívání taxametru více řidiči je počet záznamů nutné dále zvýšit, popř. omezit počet řidičů, kteří budou schopni se v jednom dni do taxametru přihlásit.