Legislativa a taxametry od roku 2016

Od 1. 1. 2016 přestává platit přechodné ustanovení vyhlášky 106/2013 sb a naopak začíná platit kompletní znění této vyhlášky. V §11 – § 13 jsou kladeny požadavky na paměťovou jednotku taxametru, záznam o provozu vozidla taxislužby a záznam o přepravě (doklad i zaplacení jízdného). Mezi řidiči taxi kolují nepřesné informace, proto si prosím pozorně přečtete tuto vyhlášku a nedbejte na nepřesné informace od vašich kolegů.

 • "účtenka"

  • nemusí obsahovat rok narození řidiče, pouze jméno (jména) a příjmení
  • výchozí a cílové místo přepravy může být automaticky vytištěno tiskárnou taxametru (např. formou GPS souřadnic) nebo musí být vyplněno řidičem
  • jméno (jména) a příjmení řidiče musí být vytištěno tiskárnou taxametru
 • paměťová jednotka taxametru

  • paměťová jednotka musí mít kapacitu 5 let denních hodnot o provozu vozidla taxislužby
  • prvotní zápis údajů obsahuje:
   • typ a výrobní číslo taxametru
   • výrobní číslo paměťové jednotky taxametru
   • jméno / obchodní název dopravce a jeho IČ

  tyto údaje nelze přepsat nebo smazat
  paměťová jednotka nelze znovu použít v taxametru s jiným v.č.

 • záznam o provozu vozidla taxislužby

  • je veden na paměťové jednotce taxametru
  • již není veden formou měsíčních uzávěrek z běžného měsíce pořízených tiskem obsahu součtových počítadel a paměťové jednotky taxametru
  • denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby obsahují
   • jméno (jména) příjmení a rok narození řidiče, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují
   • datum
   • součet kilometrů celkem
   • počet přeprav
   • součet kilometrů obsazených (při vykonávání přeprav)
   • celkovou tržbu
   • součet kilometrů mimo provozování taxislužby (soukromý režim / privát)
   • SPZ vozidla taxislužby
 • další důsledky

  • paměťová jednotka taxametru musí mít kapacitu nejméně 5 let záznamů => 1827 (5*365 + 2 přechodné roky) denních záznamů pro jednoho řidiče
  • denní záznamy se vždy vztahují k jménu řidiče a datu => více řidičů denně znamená větší vyžadovanou kapacitu PJ
  • taxametr by neměl umožnit přihlášení dalšího řidiče, pokud by kapacita PJ již klesla pod minimální požadovanou kapacitu
Mám vše v pořádku?

Informujte se u svého prodejce taxametru jestli Váš taxametr plně vyhovuje 106/2013 sb.

nebo

Nechte si vytvořit Záznam o provozu vozidla taxislužby pocházející z paměťové jednotky taxametru a zkontrolujte si požadavky § 11 (2) 106/2013 sb.

Připravenost taxametrů Semitron

Taxametry Semitron s FW 1.7.73 a vyšším plně vyhovují až pro 4 různé řidiče denně s kapacitou paměti až pro 234 různých řidičů

Připravenost taxametrů Semitron

Taxametry Semitron s FW 1.7.65 – 1.7.72.1 vyhovují pouze pro 1 řidiče denně s kapacitou paměti až pro 234 různých řidičů

Připravenost taxametrů Semitron

Taxametry Semitron s FW 1.7.63 nevyhovují vyhlášce 106/2013 sb.