Projekty v realizaci

V současné době je realizován projekt „Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav“.

Na tento projekt je poskytována podpora od Evropské unie.