Školení praktických znalostí

obsluhy taxametrů Semitron

1. Proveďte přechod ze stavu ,,volno do stavu ,,privát a zpět a popište související úkony s označením vozidla.

 • Přechod ze stavu Volný do stavu Privát provedeme odhlášením řidiče ze směny
  • Stav Volný můžeme zkontrolovat tak, že svítí na taxametru „Volný“ a písmeno F (FREE)
 •  Odhlášení řidiče provedeme postupně tlačítky 1 2 1
  • Na displeji se objeví: dr End no -> dr End yeS -> End
 • Následně dojde automaticky k výtisku uzávěrky směny řidiče a taxametr vypne displej (nachází se v poloze Privát)
  • Vozidlo odstrojíme, obvykle stačí sundat z vozu svítilnu TAXI
 • Zpět do polohy Volný se taxametr dostane přihlášením řidiče
 • Přihlášení řidiče probíhá postupně tlačítky 1 4

Přechod z polohy Volný do polohy Privát

2. Proveďte (případně popište) korekci času o 1 minutu zpět.

 • Korekci času lze provést pouze 1x týdně a maximálně o +- 2 minuty
 • Korekci času můžeme provést ve stavu „Volný“ nebo „Privát“
 • Tlačítkem 4 najdeme volbu cALEnd a potvrdíme tlačítkem 3
 • Nyní nám taxametr zobrazí čas a minutová pozice bude blikat
  • Pokud taxametr napíše ABORT, tak již někdo před vámi tento týden čas posunul
 • Tlačítkem 1 zvedneme čas o 1 nebo 2 minuty
 • Tlačítkem 2 snížíme čas o 1 nebo 2 minuty
 • Tlačítkem 4 vše potvrdíme a taxametr napíše SAVE
 • Tlačítkem 3 se úkon stornuje a taxametr napíše ABORT

Korekce času o 1 minutu zpět

3. Vytiskněte/zobrazte kontrolní součet taxametru.

Zobrazení kontrolní sumy FW taxametru fCRC

 • taxametr se musí nacházet v módu „Volný“ nebo „Privát“
 • tlačítkem 4 vyberete volbu Info
 • tlačítkem 3 listujeme až na položku FCRC

Výtisk kontrolní sumy FW taxametru

 • tlačítkem 4 vyberete volbu Report
 • tlačítkem 3 listujeme až na položku 7
 • potvrdíme tlačítkem 2 a tiskárna vytiskne kontrolu taxametru
 • kontrolní součet FW taxametru je položka fCRC
 • verze FW taxametru je položka PROGRAM VERS
 • kontrolní součet tarifů je položka tCRC na konci výtisku

Výtisk nastavení taxametru

4. Vytiskněte nastavení sazeb v taxametru.

Výtisk nastavení sazeb v taxametru

 • tlačítkem 4 vyberete volbu Report
 • tlačítkem 3 listujeme až na položku 7
 • potvrdíme tlačítkem 2 a tiskárna vytiskne kontrolu taxametru

Výtisk nastavení sazeb taxametru

5. Vytiskněte kopii stvrzenky z poslední jízdy.

 • Kopii stvrzenky poslední jízdy pořídíme podržením tlačítka 3 v módu „Volný“
 • Pokud jste již v módu „Privát“ tak tlačítkem 4 najděte volbu Report
 • Tlačítkem 3 vyberte report číslo 6
 • Tlačítkem 2 volbu potvrďte

Výtisk kopie účtenky

6. Vytiskněte nastavení parametrů (konstant) taxametru.

Zobrazení konstanty

 • tlačítkem 4 vyberete volbu Info
 • tlačítkem 3 listujeme až na položku Y
 • zobrazené číslo je konstanta taxametru, na videu 15000 imp/km

Výtisk konstanty

 • tlačítkem 4 vyberete volbu Report
 • tlačítkem 3 listujeme až na položku 7
 • potvrdíme tlačítkem 2 a tiskárna vytiskne kontrolu taxametru
 • zajímá nás položka W-KONSTANTA

Výtisk a zobrazení konstant taxametru

7. Vytiskněte průběžnou (částečnou) uzávěrku taxametru.

 • Kopii stvrzenky poslední jízdy pořídíme podržením tlačítka 3 v módu „Volný“
 • Pokud jste již v módu „Privát“ tak tlačítkem 4 najděte volbu Report
 • Tlačítkem 3 vyberte report číslo 1
 • Tlačítkem 2 volbu potvrďte

Výtisk průběžné uzávěrky

Taxi jízda, výběr sazby

8. Předveďte poskytnutí jízdy od Hlavního nádraží v Praze do CENTRA BABYLON v Liberci.

 • V módu „Volný“ vyberte požadovanou sazbu tlačítkem 2
 • Přechod do polohy obsazeno potvrdíte tlačítkem 1
  • Změna sazby za jízdy se provádí opět tlačítkem 2, není potřeba nic potvrzovat
 • Po zastavení vozidla (ukončení jízdy) stiskneme tlačítko 1 pro přechod do polohy „Jízdné“/KASA/POKLADNA
 • Tlačítkem 1 potvrdíme hotovostní platbu

Jízda na území Prahy

9. Předveďte poskytnutí jízdy z Václavského náměstí do Průhonic a zpět do Kloboukovy ulice.

 • V módu „Volný“ vyberte požadovanou sazbu tlačítkem 2
 • Přechod do polohy obsazeno potvrdíte tlačítkem 1
  • Změna sazby za jízdy se provádí opět tlačítkem 2, není potřeba nic potvrzovat
 • Po zastavení vozidla (ukončení jízdy) stiskneme tlačítko 1 pro přechod do polohy „Jízdné“/KASA/POKLADNA
 • Tlačítkem 1 potvrdíme hotovostní platbu

Jízda mimo Prahu bez návratu

10. Předveďte poskytnutí jízdy letiště Václava Havla k Hotelu HILTON (jízda je objednána přes radiodispečink).

 • V módu „Volný“ vyberte požadovanou sazbu tlačítkem 2
 • Přechod do polohy obsazeno potvrdíte tlačítkem 1
  • Změna sazby za jízdy se provádí opět tlačítkem 2, není potřeba nic potvrzovat
 • Po zastavení vozidla (ukončení jízdy) stiskneme tlačítko 1 pro přechod do polohy „Jízdné“/KASA/POKLADNA
 • Tlačítkem 1 potvrdíme hotovostní platbu

Jízda mimo Prahu s návratem

11. Předveďte poskytnutí jízdy od Národního divadla na Pražský Hrad.

 • V módu „Volný“ vyberte požadovanou sazbu tlačítkem 2
 • Přechod do polohy obsazeno potvrdíte tlačítkem 1
  • Změna sazby za jízdy se provádí opět tlačítkem 2, není potřeba nic potvrzovat
 • Po zastavení vozidla (ukončení jízdy) stiskneme tlačítko 1 pro přechod do polohy „Jízdné“/KASA/POKLADNA
 • Tlačítkem 1 potvrdíme hotovostní platbu

Jízda přes dispečink