Po měsíčním testování jsme dokončili a následně oznámili na ČMI nový FW taxametru, který umožňuje stornovat taxi jízdu.

Oficiální důvodem používání tzv. nulítek u konkurenčních taxametrů byla možnost stornovat jízdu v případě, že zákazník uteče bez placení nebo se nedostaví na objednané místo, ale na taxametru již začala nájemní taxi jízda (taxametr načítá čekání).

Dle vyjádření MD (dopis zn. 26/2014-190-STSP/5 ze dne 5.3.2014) existence a použití funkce tlačítka STORNO není zakázána za podmínky, že tato funkce má níže uvedené vlastnosti:

V případě, že tlačítko STORNO je cestou servisního módu nastaveno jako aktivní, má tyto funkcionality:

  1. po ukončení jízdy a stisknutí tlačítka STORNO se jízdné musí přičíst k celkové tržbě tak, že je součástí údaje o veškerém účtovaném jízdném za celý den, který se automaticky zaznamená na paměťovou jednotku taxametru jako celková tržba, a to jakožto součást záznamu o provozu vozidla taxislužby; totéž platí o záznamu počtu jízd;
  2. kromě toho se smí údaje o jízdném, ke kterému byla zvolena funkce STORNO (neboť nedošlo k úhradě jízdného) zaznamenat (duplicitně k údajům ad 1) do zvláštního oddílu paměťové jednotky jako součet nezaplacených tržeb; totéž platí o záznamu počtu jízd (duplicitně k údajům ad 1), u nichž nedošlo k úplatě a byla proto zvolena funkce STORNO.“

FW 1.7.72.1 obsahuje i další novinky, např. unikátní bezpečnostní SOS funkci, kterou lze použít v případě přepadení.