Po měsíčním testování jsme dokončili a následně oznámili na ČMI nový FW taxametru, který umožňuje stornovat taxi jízdu.

Oficiální důvodem používání tzv. nulítek u konkurenčních taxametrů byla možnost stornovat jízdu v případě, že zákazník uteče bez placení nebo se nedostaví na objednané místo, ale na taxametru již začala nájemní taxi jízda (taxametr načítá čekání).

Dle vyjádření MD (dopis zn. 26/2014-190-STSP/5 ze dne 5.3.2014) existence a použití funkce tlačítka STORNO není zakázána za podmínky, že tato funkce má níže uvedené vlastnosti:

FW 1.7.72.1 obsahuje i další novinky, např. unikátní bezpečnostní SOS funkci, kterou lze použít v případě přepadení.