S účinností od 1. 5. 2013 je platná prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě č. 102/2013 Sb.

Z této vyhlášky vyplývá, že výrobci taxametrů musí přizpůsobit strukturu paměťového modulu tak,  že záznam o provozu vozidla taxislužby vedený průběžným zaznamenáváním denních hodnot o provozu vozidla na paměťové jednotce taxametru musí navíc obsahovat jméno, popř. jména, příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby (např. Jan Petr Novotný *1975), k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují. V případě střídání více řidičů je nezbytně nutné tyto denní záznamy vést pro každého řidiče zvlášť.

Záznam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného musí navíc obsahovat údaj o typu taxametru.

Oba tyto požadavky jsou odloženy s platností od 1. 1. 2016 přechodným ustanovením. Opravdu bude Váš současný taxametr tuto funkci podporovat? Od 1. 1. 2016 musí všechny taxametry vést záznamy novým způsobem, přes 90 % všech používaných taxametrů na českém trhu bude nutné upravit nebo vyměnit maximálně v roce 2015.

Taxametry Semitron řady P6 jsou již vybaveny novým FW, který ukládá data do paměťové jednotky taxametru podle požadavků prováděcí vyhlášky 106/2013 Sb. a zobrazuje typ taxametru na obou potřebných dokladech.